System Zarządzania Jakością

znak cert pcc-pca QMS new.jpgNasza firma wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Zakres wymagań Systemu Zarządzania Jakością obejmuje usługi inżynieryjne związane z projektowaniem, zarządzaniem i nadzorem nad inwestycjami infrastrukturalnymi we wszystkich lokalizacjach naszej spółki. Certyfikowany System Zarządzania Jakością jest przede wszystkim dowodem na to, że dbamy o jakość naszych usług i znamy oczekiwania naszych Klientów. Dodatkowo, wprowadzenie SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) umożliwiło również szereg usprawnień w ramach funkcjonowania firmy, m.in:
  • Gromadzenie wiedzy, gdyż do opracowania SZJ wykorzystano wieloletnie doświadczenie pracowników poszczególnych działów
  • Sprawny system kontroli jakości pozwalający na eliminowanie niezgodności już we wstępnych stadiach danej procedury
  • Zwiększenie efektywności działania, ponieważ zebranie w jeden kompletny pakiet zasad działania Spółki pozwala na sprawniejszą organizację pracy
  • Ujednolicenie i uproszczenie przebiegu działań, gdyż każdy pracownik zaznajomiony z procesami zachodzącymi w Spółce potrafi odnaleźć się na mapie procesów i postępować zgodnie z  obowiązującymi go procedurami
     
Najważniejszym założeniem przyświecającym wdrożeniu Systemu jest dążenie do stałego zwiększania jakości usług świadczonych przez naszą spółkę. Dostrzegamy fakt, iż rynek zaczyna faworyzować przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty jakościowe, a posiadacz systemu zarządzania jakością jest traktowany poważniej zarówno przez stałych odbiorców, jak i przez potencjalnych nowych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującą Polityką Jakości naszej firmy:

Polityka Jakosci Egis Poland

 
Polski