Ogólne informacje o firmie

_MG_2946_Modzelewski.JPGEgis Poland jest spółką Grupy Egis, prowadzącą działalność jako biuro konsultingowo - projektowe specjalizujące się w branży infrastruktury transportowej, infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska, budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz energetyki. Firma nasza od ponad 20 lat lat działa na polskim rynku, a reorganizacja w obrębie Grupy Egis zaowocowała zmianą nazwy i umożliwiła świadczenie szerszego zakresu usług.

Oferujemy usługi doradcze i inżynierskie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu drogowego i kolejowego, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki. Obsługujemy inwestycje w sposób kompleksowy, począwszy od etapu planowania (oceny oddziaływania na środowisko, studia Wloclawek_19.jpgwykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne), poprzez projektowanie (projekty wstępne, koncepcyjne, budowlane) aż do realizacji inwestycji, tj. prowadzenia nadzoru budowlanego.

Świadczymy również usługi pomocy technicznej w postaci opracowywania dokumentacji przetargowych (SIWZ), doradztwa, monitoringu i ewaluacji projektów itp. W celu zapoznania się z naszymi doświadczeniami w dziedzinie infrastruktury transportu i środowiska, w zakładce Kluczowe referencje przedstawiamy bliżej realizowane przez nas projekty.
 
  • Zatrudniamy własnych ekspertów o wieloletnim doświadczeniu międzynarodowym a także dysponujemy gronem niezależnych konsultantów o bogatym doświadczeniu w dziedzinie nauk inżynierskich, ekonomii i finansów. Personel firmy liczy obecnie blisko 450 osób.
  • Kadra techniczna firmy była i jest zaangażowana w proces przekształceń i zmian systemowych dokonujących się w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej, posiada więc szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące reform ekonomiczno-społecznych i instytucjonalnych.
  • Oferujemy pełną elastyczność w zakresie metod działania i systemów wdrażania projektów, ekspertyz, studiów i opracowań w oparciu o kompetencje swych specjalistów, i praktykę kompleksowych rozwiązań zarówno sektorowych jak i wielobranżowych.
  • Świadczymy usługi profesjonalne w sposób obiektywny i przejrzysty, umożliwiający klientom podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie jasno sformułowanych opinii i wniosków.

WARTOŚCI FIRMY
  • Szeroki wachlarz usług

Istotnym walorem naszej firmy jest możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług, zarówno dzięki zasobom Egis Poland, jak i wsparciu ze strony pozostałych spółek Grupy Egis. Nasza znajomość rynku polskiego oraz wysokiej klasy specjalizacja w poszczególnych branżach infrastruktury zapewniają kompleksowość usług i rzetelność w ich realizacji.
  • Innowacyjność

Zarówno kreatywność naszego personelu jak i otwartość na nowe rozwiązania przyczyniają się do różnicowania naszej oferty oraz stałego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Dzięki dostępowi do rozwiązań opracowanych i opatentowanych przez spółki Grupy Egis mamy możliwość stosowania innowacyjnych rozwiązań, uznanych na rynkach europejskich.
  • Doświadczony personel

Współpracujemy obecnie z blisko 450 osobami, zarówno zatrudnianymi na podstawie umów o pracę jak i ekspertami świadczącymi usługi w ramach umów cywilno-prawnych. Wszyscy nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i umiejętności pozwalające im na osiąganie wysokiej jakości efektów pracy i tym samym stanowią największe bogactwo firmy.
  • Jakość

Cenimy sobie i zawsze stosujemy wysokie standardy jakości do świadczonych przez nas usług. Do współpracy z naszymi klientami podchodzimy w sposób zindywidualizowany, dopasowując spektrum oferowanych usług do rzeczywistych potrzeb danej instytucji. Stosowana przez nas metodologia pracy pozwala na stworzenie rozwiązań odpowiadających wymogom klientów i zapewniających powodzenie realizowanych przedsięwzięć. W trakcie naszych działań przestrzegamy założeń Kodeksu Etyki obowiązującego w Grupie Egis (plik w wersji PDF dostępny w zakładce Publikacje) i Systemu Zarządzania Jakością obowiązującego w naszej firmie.
Polski