Projektowanie

projekt.jpgOd lat świadczymy kompleksowe usługi projektowe, poczynając od fazy wstępnych analiz do etapu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Nasze opracowania obejmują:

•  podkłady sytuacyjno-wysokościowe
•  prace geologiczne i geotechniczne
•  opracowanie numerycznego modelu terenu
•  wizualizacje i animacje rozwiązań projektowych
•  inwentaryzacje i projekty zieleni
•  konsulting w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
•  analizy porównawcze niezbędne do wyboru najkorzystniejszych rozwiązań projektowych
•  uzyskiwanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i  decyzji administracyjnych
•  wszystkie stadia dokumentacji technicznej (budowy i przebudowy), opracowanej  kompleksowo od studiów, analiz i pomiarów po projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektami urządzeń towarzyszących
•  prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Wykonujemy kompletne wielobranżowe dokumentacje w fazie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych po sporządzenie dokumentacji przetargowej i powykonawczej.
Polski