Oferta usług

IMG_0307-crop.JPGFirma Egis Poland świadczy kompleksowe usługi inżynieryjno-konsultingowe obejmujące wszystkie fazy realizacji inwestycji w sektorze infrastruktury transportu (drogi, koleje, lotniska, ITS), budownictwa ogólnego (centra handlowe, hotele, budynki biurowe), budownictwa przemysłowego, energetyki, gospodarki wodno-ściekowej i środowiska naturalnego. Szczegółowy opis naszej oferty znajduje się w poszczególnych zakładkach:
Polski